Resultat

Resultatservice app för iPhone.
Tyvärr har vi hamnat i den situationen att när man som ägare till en iPhone uppdaterar denna till version 9 så kommer vår app inte att fungera längre.

Tyvärr blir vi inte alltid uppmärksammad att detta problem kommer att uppstå förrän uppdateringen har kommit ut till slutanvändarna.

Resultatet just nu är att appen inte kommer att fungera förrän vi vi funnit anledningen till det, och detta arbete har påbörjats.

Vi jobbar redan på det men det kommer att ta ett antal dagar att rätta till felet. Sedan tillkommer tid för att distribuera ut appen till er användare.

Vi ber om överseende.
Resultatservice.