Nyheter

MAS tar över Rally-SM
Föreningen Motorarrangörer i Sverige, MAS, har tecknat avtal med Svenska Bilsportför-bundet om att driva Rally-SM under 2016. Med option på ytterligare tre år.

Bakom föreningen MAS står samtliga arrangörer från 2015 och till kommande säsong.
- Alla som är intresserade av att arrangera Rally-SM är välkomna att vara med, till exempel klub-bar som vill åka vartannat år, säger Lars Mattsson.

Som erfaren domare och styrelseordförande i South Swedish Rally AB är han utsedd till ordförande i den nya föreningen. Nyligen skrev han under det avtal som träffats med Svenska Bilsportförbun-det.
- Det känns väldigt spännande, och lite stressat. Det är mycket som ska hinnas med till premiären, fortsätter Mattsson.

Tidigare har ansvaret för Rally-SM legat hos olika konstellationer.
- Många har försökt driva mästerskapet, vilket visat sig svårt för viljorna är många och svåra att ena. Nu har vi en lösning med erfarna arrangörer som verkligen kan det här. Det känns väldigt bra, säger Thomas Jansson, förbundsdirektör på Svenska Bilsportförbundet.

Styrelsen för MAS ser ut som följer: Ordförande Lars Mattsson (SSR), vice ordförande Stefan Thaleman (ESR) och sekreterare Stefan Magnusson (ÖWR). Ledamöter är Kalle Andersson (Vin-terpokalen), CG Wilke (Snapphanerallyt), Anders Norstedt (Rally Uppsala), Erik Wahlqvist (Kolsva-rundan) samt Andreas Haraldsson (Rally Askersund).

Rally-SM 2016 startar med Vinterpokalen den 5-6 februari i Gävle, men i regi av Sandvikens MK. Sedan följer ytterligare en vintertävling innan säsongen går över på grus.

Annemo Friberg