Nyheter

Lots och anmälan till tävling.
Lots och anmälan till tävling. Resultatservice har ställt frågan kring Lots och då speciellt kring tävlingsanmälan till SBF och Rallyutskottet.

Hoppas att nedanstående kan bringa klarhet i vad som gäller.
Kortfattat:
1. Ta ut din licens och se till att du har en papperskopia på denna. Denna behövs och användes istället för platskortet.
2. Anmäl dig till den tävling du skall deltaga på på samma sätt som tidigare.
3. Lots påverkar oss inte i dagsläget vad gäller anmälningar till tävling.

Svar från SBF och Rallyutskottet angående Lots och anmälan.

Det som är i bruk för närvarande är licenssystemet och arrangörernas tävlingsansökan.

I dagsläget ska rallysidan använda samma anmälningssystem som tidigare använts, då alla delar i LoTs är inte färdiganpassade.
v Målet är att det på sikt, finns inget tidsperspektiv i dagsläget, ska bli så att även anmälningsfunktionen kommer att finnas i LoTs, men det ska i god tid och med tydlighet finnas information om hur detta kommer att fungera.

Kansliet jobbar med anpassningen av LoTs till Bilsportförbundet och det kommer med säkerhet att finnas skäl att återkomma i frågan innan allt faller på plats.